Bedrijfsprocessen optimaliseren met financieel management

Bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen komt een hoop kijken. U dient kritisch te kijken naar hoe uw processen nu verlopen en waar mogelijk zult u bepaalde processen aan moeten passen. Eén van de bedrijfsprocessen waar vaak veel optimalisatiemogelijkheden in door te voeren zijn, is het order to cash-proces.

Bedrijfsprocessen kunt u enkel optimaliseren door kritisch naar uw huidige processen te kijken. Vaak is er meer winst te behalen in uw order to cash-proces dan u denkt. Zoomt u in op de financiële processen, dan zult u zien dat een of zelfs meerdere medewerkers handmatige handelingen doorvoeren die veel tijd kosten. Tijd die medewerkers na een optimalisatie aan andere zinvolle werkzaamheden kunnen besteden.

Wat houdt het order to cash proces precies in?

Het order to cash-proces is het hele proces van het ontvangen en verwerken van orders, tot aan de betaling van de klant. Dit proces kent veel tussenliggende handelingen die we ook wel deelprocessen noemen. De deelprocessen van het order to cash proces u kunt optimaliseren, zijn:

Hoe kunt u uw bedrijfsprocessen optimaliseren?

Wie wil optimaliseren, zal hier en daar moeten investeren. De eerdergenoemde deeloplossingen bieden u alles wat uw bedrijf nodig heeft om uw financieel management efficiënt en geautomatiseerd te laten verlopen. U zult zien dat de investeringen in het automatiseren van het order to cash-proces zich snel terugverdienen en dat het zelfs kostenbesparend gaat werken. Het is mogelijk om het proces in één keer te automatiseren maar u kunt ook beginnen met deelprocessen te automatiseren.

Het proces voor kredietbeheer optimaliseren

Het blijft een complex proces: het inschatten van de kredietwaardigheid van een klant. Wij hebben een koppeling met de D-U-N-S® database ontwikkeld die periodiek gemonitord en ontsloten wordt. Risico’s ziet u in één oogopslag op basis van uw ingestelde risicoprofielen. Dit hoeft u dus niet meer handmatig te doen.

Masterdata management

Het vastleggen en onderhouden van diverse dimensies (ook bekend als attributen), is bij veel onderdelen van het proces een ingewikkeld klusje. Met de masterdata management oplossing kunt u een onbeperkt aantal dimensies vastleggen en daar kenmerken en eigenschappen aan koppelen. Welke medewerker welke gegevens in mag zien en/of wijzigen, regelt u allemaal via de rechtenstructuur. Men kan zelf de benodigde gegevens bekijken wanneer nodig.

Contracten en orders vastleggen

Hoe legt u uw contacten en orders vast? De deeloplossing ‘Contracten en orders’ in onze Billing-software biedt u de mogelijkheid uw huidige ordergegevens te importeren en te verrijken. Dankzij facturatieregels en het aanmaken van contracten automatiseert u al een belangrijk gedeelte van uw orde to cash-proces.

Automatisering van de facturatie

Stuurt u nog altijd een handmatig een factuur na het leveren van uw product of dienst? Dit kunt u automatiseren, ook bij een complexe uitgaande facturenstroom. Dit procesonderdeel is ideaal voor de volgenden organisaties:

  • Multi-company, multi-currency, multi-lingual en multi-character
  • Informatieverwerking uit verschillende software systemen
  • Complexe financiële bedrijfsprocessen
  • Veel verschillende prijsafspraken en calculaties
  • Grote volumes verkooporders/facturen

Lees meer over factuurautomatisering.

Verwerking van de betalingen

Om de betalingen effectief te verwerken, bieden we drie aanvullende modules aan, namelijk: Diesis Bank Statements (DBS) voor de daadwerkelijke betalingsverwerking, debiteurenbeheer voor betalingsachterstanden en overzichtelijke rapportagemogelijkheden voor de afsluiting. DBS kan momenteel alleen nog gekoppeld worden aan Unit4. Op den duur gaan we uitbreiden om ook te kunnen koppelen naar andere financiële systeem/ERP systemen.

Bent u klaar om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren?

Ziet u mogelijkheden om met onze oplossingen uw bedrijfsprocessen te optimaliseren? Of u nu uw gehele order to cash-proces wilt optimaliseren of deelprocessen daarvan, wij adviseren u graag over de beste mogelijkheden voor uw organisatie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan