Case study GVL

Duitse artiesten ontvangen royalties dankzij automatische facturatie


De Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) in Berlijn behartigt de belangen van artiesten en muziekproducenten in Duitsland. Deze organisatie zorgt ervoor dat muzikanten de royalties voor hun muziek ontvangen, net als BumaStemra dat in Nederland doet. Daar ligt een complex facturatieproces aan ten grondslag, waar Diesis ondersteuning bij biedt. 

Neem contact op of Lees meer ervaringen

4CEE_header_scroll

Op de radio en tv, tijdens concerten en in kroegen, in films en advertenties; overal wordt muziek gebruikt. GVL zorgt ervoor dat de makers, producenten en uitgevers van deze muziek hiervoor eerlijk betaald worden door de uitkering van royalties. 

Complex facturatieproces 

Daar ligt een complex facturatieproces aan ten grondslag. Onder meer doordat het te betalen bedrag nauwkeurige berekeningen vergt en afhankelijk is van contracten, regels en wetten. Daarom vertrouwt GVL op de facturatiesoftware van Diesis. 

Onze oplossing automatiseert het berekenen en versturen van facturen aan omroepen an andere muziekgebruikers, gebaseerd op gedetailleerde belastingregels en uitgebreide berekeningen. 

Daarnaast genereert het systeem betalingsbrieven en zorgt ervoor dat de juiste uitbetalingsgegevens in het financiële systeem terechtkomen. Ook dit gebeurt in overeenstemming met de geldende contracten, wetten en regels.

Flexibel inspelen op veranderingen

Een groot voordeel van onze facturatiesoftware is de flexibiliteit. Het is namelijk eenvoudig om nieuwe regels te integreren, zoals de noodzakelijk geworden vooruitbetalingen tijdens de COVID-19-pandemie.

Bovendien kan het systeem nu complexe berekeningen uitvoeren die voorheen niet mogelijk waren, zoals betalingen aan erfgenamen van overleden artiesten.

Kortom; de oplossing van Diesis biedt niet alleen nauwkeurige en tijdige uitbetalingen aan artiesten, maar ook de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe regelgeving.  

 

Wil je meer weten over automatische facturatie met Diesis?

 
Neem contact op of  Lees meer ervaringen