1 min read

Onderzoek wijst uit: Grote verschillen in mate van purchase-to-pay automatisering 

Featured Image

Papieren facturen komen weliswaar steeds minder voor; elektronische facturen zijn daarentegen nog steeds niet populair. Gemiddeld komt 74% van de facturen binnen als PDF-bijlage van een e-mail. Slechts 15% van het Nederlandse bedrijfsleven kan facturen écht automatisch verwerken.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ICreative naar de mate van automatisering in het purchase-to-pay proces.

Onderzoek naar digitale transformatie factuurverwerking

In de afgelopen maanden liet onze zusterorganisatie ICreative de uitdagingen en ontwikkelingen in de digitale transformatie van factuurverwerking in kaart brengen. In totaal werden 39 Nederlandse organisaties ondervraagd, waarvan 23 organisaties met meer dan 500 FTE. De verschillen tussen de organisaties blijken op allerlei fronten groot.

De respondenten hadden allemaal een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor het purchase-to-pay proces. De meest voorkomende functies waren financieel manager, CFO, financieel directeur, business controller of finance controller. Bij 85% bestond de finance afdeling uit 6 of meer FTE. Bij 11% bestond de totale finance afdeling zelfs uit meer dan 100 FTE.

Trendrapport nu beschikbaar

Al uitkomsten zijn met grafieken en diagrammen inzichtelijk in het trendrapport, dat te downloaden is via de website van ICreative.

DOWNLOAD TRENDRAPPORT