Alert Engine

Ongewone transacties, een boeking na kantoortijd of een doorgevoerde wijziging van het bankrekeningnummer van een crediteur? Allemaal gebeurtenissen in uw financiële systeem waar u graag tijdig van op de hoogte bent. En dan bij voorkeur op het moment dat deze plaatsvinden. Zo kunt u waar nodig actie ondernemen. Speciaal hiervoor hebben wij Diesis Alert Engine ontwikkeld.

Diesis Alert Engine is een universele oplossing waarmee automatisch notificaties worden verzonden of systemen en/of bestanden worden gevoed. Dit naar aanleiding van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (events).

Hoe werkt de Diesis Alert Engine?

Door events te definiëren en hierop acties te configureren in de Diesis Alert Engine kunnen er direct of indirect berichten worden verstuurd naar geïnteresseerde partijen. De inhoud van de berichten en waarop wordt gecontroleerd is helemaal naar eigen wens in te vullen. Ook kunnen er vervolgacties worden gedefinieerd. Zo kunnen wanneer een event plaatsvindt een reeks van andere events indien nodig worden afgetrapt.

Verder kunnen meerdere opeenvolgende acties van verschillende event types worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een e-mail en het aanbieden van een transactie of stambestand aan een extern systeem via een API.

Wanneer uw systeem kan communiceren met een web-service dan is het aan te sluiten op de Diesis Alert Engine.

Download – Leaflet –  Diesis Alert Engine

In de praktijk

De events in de Diesis Alert Engine zijn naar eigen wens te in te richten. Afhankelijk van uw wensen en of eisen. Een aantal voorbeelden van hoe de Diesis Alert Engine toegepast zou kunnen worden zijn:

 • Financiële boekingen buiten kantooruren
  Wanneer er financiële boekingen buiten kantooruren worden gemaakt, wordt eens per week een mail gestuurd naar het hoofd financiën met hierin om welke boekingen het gaat, wie de boekingen heeft gemaakt en hoe laat.
 • Logging IP adres
  Wordt in de logging van de firewall een IP adres gedetecteerd dat op de zwarte lijst staat, dan wordt direct een mail gestuurd naar CIO, CRO en de CISO met de details over het tijdstip van de gebeurtenis en welk IP adres er gedetecteerd is.
 • Vullen van orderbestand
  Wanneer een order wordt bevestigd in het ordermanagement systeem kan automatisch een CSV bestand gevuld worden met bijvoorbeeld het order-id, de order datum en de klantcode
 • In gang zetten van een reeks vastgestelde events
  Wanneer een bepaalde trigger op de database afgaat, wordt automatisch een stored procedure uitgevoerd
 • Wijzigingen (bv van bankrekeningnummer) rapporteren en loggen
  Wanneer een bankrekeningnummer van een crediteur wordt gewijzigd dan wordt het originele en het nieuwe bankrekeningnummer direct in een e-mail verzameld en verstuurd naar het hoofd financiën. Tegelijkertijd wordt een logtabel gevuld met deze informatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werking van de Diesis Alert Engine en de toepasbaarheid binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of demo.

Neem contact op