Debiteurenbeheer

Belangrijk onderdeel van het O2C  proces is het beheren van uw debiteuren. Het genereren en sturen van herinnering/aanmaanbrieven is vooraf in te stellen binnen onze sofware oplossing.

Openstaande facturen overzichtelijk opgevolgd

De Billing software kan betalingsgegevens ontvangen vanuit uw financiële systeem, waardoor ook de openstaande facturen op een overzichtelijke wijze kunnen worden opgevolgd. Op basis van vooraf definieerbare instellingen kunt u klanten herinneren aan hun betalingsachterstand middels het sturen van aanmaanbrieven.

Flexibel te configureren

De aanmaanbrieven kunnen, op basis van diverse instellingen, zeer flexibel worden geconfigureerd. Ook de e-mail templates en de eventuele bijlages kunnen zo worden ingesteld dat deze meer mogelijkheden bieden dan menig financieel systeem.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze Order 2 Cash oplossing?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek over onze oplossingen.