Debiteurenbeheer

Billing kan betalingsgegevens ontvangen vanuit uw financiële systeem, waardoor ook de openstaande facturen op een overzichtelijke wijze kunnen worden opgevolgd. Op basis van vooraf definieerbare instellingen kunt u klanten herinneren aan hun betalingsachterstand middels het sturen van aanmaanbrieven. De aanmaanbrieven kunnen, op basis van diverse instellingen, zeer flexibel worden geconfigureerd. Ook de e-mail templates en de eventuele bijlages kunnen zo worden ingesteld dat deze meer mogelijkheden bieden dan menig financieel systeem.