Proces Diesis credit management

Met Diesis Credit Management kunt u het credit management proces automatiseren en optimaliseren. De belangrijkste stappen zijn: 

  • Debiteurengegevens volledig automatisch en periodiek gekoppeld

Vanuit uw boekhoudsoftware of CRM systeem worden de debiteurgegevens volledig automatisch en periodiek gekoppeld. Aan de verschillende debiteuren kunnen profielen worden toegekend op basis van betaalgedrag, redenen van storneringen (in het geval van automatische incasso’s) of kredietwaardigheid.

  • Invorderingsacties definiëren en in gang zetten

De openstaande posten worden vervolgens ingelezen en op basis van het profiel van een debiteur worden invorderingsacties gedefinieerd. Deze acties zijn door een debiteurenbeheerder in een werklijst te bekijken. Waarbij de vervolgacties kunnen worden uitgezet, inclusief een workflow als het gaat om het goedkeuren of controleren van uitgaande communicatie zoals bijvoorbeeld een ingebrekestelling.

  • Aanmaningen met betaallink versturen

De debiteur ontvangt vervolgens de aanmaning via een email of via het klantenportaal van Diesis Credit Management. In de aanmaning wordt een betaallink opgenomen zodat de openstaande betaling direct kan worden voldaan.

  • Betalingsregeling treffen

Wanneer een debiteur zijn rekeningen niet kan betalen, kan een betalingsregeling worden getroffen. Diesis Credit Management zorgt dan, na overeenstemming over de regeling, voor het versturen van de afgesproken termijnnota’s, ook weer inclusief een betaallink.

  • Financiële afhandeling in boekhouding

Wanneer er naar aanleiding van de termijnnota’s betalingen binnenkomen, wordt de financiële afhandeling in uw boekhoudsysteem geregeld.

  • Betalingen en openstaande posten inzichtelijk

Onderdeel van onze oplossing is het klantenportaal waar uw debiteur eerder gedane betalingen op de openstaande post(en) kan inzien.

  • Klachtenregistratie en – afhandeling

In het klantenportaal kan ook een klacht of opmerking geplaatst worden. Deze klacht of opmerking wordt automatisch vastgelegd in het systeem om daarna verder opgevolgd te kunnen worden.

Overzichtelijk en rechtstreeks communiceren via het klantenportaal – de juiste toon op het juiste moment