Kredietbeheer

Het inschatten van de kredietwaardigheid van een klant is een complex proces. Dun & Bradstreet heeft een wereldwijde database waarin organisaties zijn opgenomen die uniek geïdentificeerd worden door een zogenaamd D-U-N-S® nummer.

Billing heeft een koppeling met de D-U-N-S® database

Met Billing hebben wij een koppeling ontwikkeld met deze database, die periodiek gemonitord en ontsloten wordt. Zo ziet u in de software in één oogopslag waar eventuele risico’s zich kunnen voordoen. Op basis van risicoprofielen kunnen kredietlimieten worden ingesteld die een signaleringsfunctie hebben in het goedkeuringsproces van de facturen.