Projectmanagement

Veel grotere Unit4 Financials projecten vragen om een projectmanager- of leider. Iemand die kennis heeft van de klant/branche, de financiële processen begrijpt en de applicatie al kent. Wij hebben ervaren dat in een projectmanager er in veel gevallen voor zorgt dat de projecten binnen de afgesproken tijd, budget, kwaliteit en scope liggen.

De Diesis Agile methodiek

Het ‘agile werken’ en de ‘scrum methodiek’ zijn steeds meer in opkomst. Bij Diesis zijn wij gewend om te werken middels ons eigen Agile methodiek. Een methodiek die goed aansluit bij de behoeftes en de werkwijzen in Unit4 Financials-projecten. Dat wil zeggen: een flexibele strategie, multidisciplinaire teams en korte cycli.