Privacy

Dit is de website van Diesis Consultancy B.V. Ons bedrijfsadres: Oortlaan 2, 6716WD Ede Ons algemene e-mailadres is info@diesis.nl Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34236560 Sitebezoek gegevens Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Diesis niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd […]


Dit is de website van Diesis Consultancy B.V.

Ons bedrijfsadres: Oortlaan 2, 6716WD Ede
Ons algemene e-mailadres is info@diesis.nl
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34236560

Sitebezoek gegevens

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Diesis niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. Diesis doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren.

Voor een optimale werking van sommige Diesis diensten kan het relevant zijn om persoonlijke informatie te vragen. Diesis gaat vertrouwelijk om met deze informatie (conform het hieronder onder “Persoonlijke gegevens” bepaalde). Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken; dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde Diesis diensten.

Persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat Diesis u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een (betaalde) dienst wenst te activeren, zal Diesis u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail) adres, inschrijfnummer, handelsregister etc. Deze gegevens zijn voor Diesis noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens die u aan Diesis verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Diesis verwerkt en beveiligd. Diesis zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Door Diesis zelf kunnen deze gegevens wel gebruikt worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Diesis. Als u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Diesis, dan kunt u dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder onder “E-mail Opt-Out”).

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@diesis.nl. Om misbruik te voorkomen kan Diesis u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Diesis bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Diesis spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. Diesis heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Diesis is onderdeel van de InnovestIT Group. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens betekent dit dat Diesis haar CRM systeem, en dus inzage in deze gegevens, deelt met zusterbedrijven ICreative, Coforce en Easy Systems BV.

Ook u heeft een belangrijk aandeel in het beschermen van uw informatie. Uw login-gegevens (als deze zijn verstrekt) voor toegang tot de software, dan wel de inloggegevens die u aan Diesis verstrekt, wanneer Diesis het beheer van u uit handen neemt, zijn vertrouwelijk en Diesis raadt u aan deze niet aan derden bekend te maken.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van Diesis noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid garanderen. Daarom kan Diesis niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan ons gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door Diesis is ontvangen, zullen we naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met de GDPR en ons Privacybeleid.

COOKIES

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Diesis maakt alleen gebruik van directe cookies, ook wel firstparty cookies genoemd.

First party cookies

Google Analytics (tracking cookies)

Via de Diesis website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Diesis gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Diesis heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Act-On Beacon

Dit is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads. Deze informatie wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, bewegingen bij te houden van gebruikers van de website en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving. Act-On Software leeft het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Voor meer informatie over deze software verwijzen we je naar de privacy verklaring van Act-On.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Diesis te laten functioneren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Email notificaties 

Als klant van Diesis bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Diesis stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. Diesis stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates.

Als bezoeker van de Diesis website ontvangt u alleen e-mail notificaties als u zich hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaalde regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen.

E-mail “Opt-out”

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “afmelden” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces verstuurt worden). Via deze link kunt u zich afmelden voor specifieke e-mail notificaties.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aanpassingen aan het privacybeleid

Diesis heeft het recht om het Privacybeleid indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het Privacybeleid van Diesis te raadplegen. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u een verzoek indienen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@diesis.nl.

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte of een persoonlijk gesprek? Contact opnemen