CIC Audit tool

Met behulp van CIC Audit Tool verkrijgt u een auditrapport met bevindingen en aanbevelingen inclusief bijlagen. Hiermee kan eenieder zonder zeer gedetailleerde Unit4 Financials kennis op een snelle wijze inzicht krijgen in de inrichting van bevoegdheden, functiescheidingen en beveiligingsparameters.


Diesis heeft CIC Audit Tool ontwikkeld. Met deze tool verkrijgt u op een eenvoudige manier informatie over bevoegdheden van gebruikers, functiescheidingen en beveiligingsparameters uit Unit4 Financials (Coda). Het verkrijgen van deze informatie uit Unit4 Financials is normaliter arbeidsintensief en niet gemakkelijk uitwisselbaar met andere partijen, zoals bijvoorbeeld accountants.

Waarom?

Door de code Tabaksblatt en vooral de Sarbanes-Oxley Act (SOx) is bij bedrijven de noodzaak groter geworden om aan te tonen dat ze “in Control” zijn. Een verklaring hiervan door het management is niet meer voldoende. Het zal aangetoond moeten worden door middel van harde bewijzen, met andere woorden van “tell me” naar “prove me”. Dit betekent dat naast de accountant ook de ondernemer of management zelf meer zekerheid wil krijgen of de financiële systemen betrouwbaar zijn en doen wat gezegd wordt. Het is dus zaak om bewijsmateriaal voor controle direct uit uw financiële systeem te halen. Dit kan relatief eenvoudig met audit tools. CIC Audit Tool is de audit tool die voor Unit4 Financials gebruikt kan worden.

Hoe?

De CIC Audit Tool wordt beschikbaar gesteld door middel van de door Diesis ontwikkelde Reporting Hub. Deze Reporting Hub installeren we bij de klant, waarbij de klant zelf kan bepalen wanneer en hoe vaak hij een audit run wil draaien. Daarnaast biedt de Reporting Hub additionele functionaliteiten, zoals het vergelijken van uitgevoerde runs en het monitoren van wijzigingen op bankrekeningen van crediteuren. Daarnaast is de Reporting Hub eenvoudig klantspecifiek uit te breiden.

Wat levert het op?

Met behulp van CIC Audit Tool verkrijgt u een auditrapport met bevindingen en aanbevelingen inclusief bijlagen. Hiermee kan eenieder zonder zeer gedetailleerde Unit4 Financials kennis op een snelle wijze inzicht krijgen in de inrichting van bevoegdheden, functiescheidingen en beveiligingsparameters.

CIC Audit Tool verschaft u een inzicht in de actuele stand van zaken zonder alle betreffende instellingen in Unit4 Financials één voor één te raadplegen.

Behandelde onderdelen

Het auditrapport behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inrichting van gebruikers
 • Gebruik van wachtwoorden
 • Inrichting van bevoegdheden
 • Functiescheiding

Het auditrapport wordt geleverd in PDF en in MS Word.

CIC audit tool levert u een 30-tal bijlagen in PDF en in MS Excel.

Voorbeelden van bijlagen zijn:

 • Een autorisatiematrix
 • Toelichtingen op de autorisatiematrix
 • Bevoegdheden in bijvoorbeeld betalingsproces
 • Bevoegdheden in het aanmaken van stamgegevens (bijvoorbeeld elementen)
 • Functiescheidingen (bijvoorbeeld wie mogen elementen aanmaken en tevens boeken)
 • Overzicht van gebruikers die valutakoersen mogen aanpassen
 • Overzicht wanneer per bedrijf controleprocessen hebben gedraaid
 • Wachtwoordinstellingen
Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte of een persoonlijk gesprek? Contact opnemen