Privacybeleid

Dit is de website van Diesis Consultancy B.V.
Diesis Consultancy B.V. is onderdeel van 4CEE

Ons bedrijfsadres: Oortlaan 2, 6716WD Ede
Ons algemene e-mailadres is info@diesis.nl
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34236560


Algemeen 

4CEE is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. De integriteit van uw persoonsgegevens is van vitaal belang voor 4CEE en zijn groep dochterondernemingen (hierna “4CEE” genoemd), en daarom verwelkomen wij de extra transparantie en bescherming van uw persoonsgegevens die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) vereist. 

We schetsen welke soorten persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom, en wat er gebeurt met uw gegevens, terwijl u aan onze zorg bent toevertrouwd. We leggen ook uit wat uw rechten zijn onder de AVG en geven u contactgegevens voor het geval u vragen of verzoeken over uw gegevens hebt.  

Wat betreft bewaartermijnen slaan we persoonlijke gegevens slechts op zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist is om legitieme redenen, vereist door de wet of als noodzakelijk om een wettelijke vordering te rechtvaardigen of te verdedigen.  

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken en zullen wij stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw intrekking van toestemmingsrechten en de specifieke bewaartermijnen worden aan u verstrekt in de informatie waar we eerst uw persoonlijke gegevens hebben verzameld. 


Gegevens websitebezoek 

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook 4CEE niet-persoonlijke (anonieme) informatie, zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong website en de datum en tijd van het websitebezoek. 4CEE doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren. 


Gebruik persoonlijke gegevens 

Het kan voorkomen dat 4CEE u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een (betaalde) dienst wenst te activeren, zal 4CEE u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres, inschrijfnummer handelsregister, et cetera. Deze gegevens zijn voor 4CEE noodzakelijk om uw verzoek of bestelling te kunnen verwerken. 

4CEE deelt de database waarin uw gegevens worden opgeslagen met haar dochterbedrijven Coforce bv, Diesis bv, Easy Systems bv, ICreative bv en Stiply bv. Deze bedrijven maken allen gebruik van dezelfde beveiligingsmaatregelen die 4CEE hanteert en werken ook in overeenstemming met de AVG. 

Deze gegevens worden niet door de diverse dochterbedrijven voor marketing- en promotionele doeleinden gebruikt. Als u zich bijvoorbeeld ingeschreven heeft voor een nieuwsbrief van Diesis, ontvangt u geen mailings van de overige dochterbedrijven uit de groep, tenzij u zich hier specifiek voor aangemeld heeft (zie ook “E-mail opt-in”).


Verstrekking aan derden 

4CEE spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. 4CEE heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.  

Persoonsgegevens die u aan 4CEE verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door 4CEE verwerkt en beveiligd. 4CEE zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar stellen, tenzij 4CEE daartoe verplicht is op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.  

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via contact@4cee.com. Om misbruik te voorkomen kan 4CEE u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. 

4CEE bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 


Cookiebeleid 

Op de diverse websites van 4CEE gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. 

4CEE maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. 


First-Party Cookies 

  • Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies) 

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de websites van 4CEE te laten functioneren, om in te loggen (in het geval van het partnerportaal) of een account aan te maken en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. 

  • Google Analytics (tracking cookies) 

Via de diverse websites van de 4CEE wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 4CEE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 4CEE heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.  

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

  • Hubspot  

Hubspot is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads.  

4CEE gebruikt deze informatie om trends te analyseren, gedrag van websitegebruikers te volgen en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving. 

Hubspot leeft het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks). Voor meer informatie over deze software verwijzen we uw naar de privacyverklaring van Hubspot. 


Third-Party Cookies 

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social mediakanalen en functies. 

4CEE plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. 


Social Media 

Op de websites van 4CEE zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze buttons werken met stukjes code die van respectievelijk LinkedInTwitter en Facebook zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. 4CEE heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaring van respectievelijk LinkedInTwitter en Facebook (welke regelmatig wijzigen) staat wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.  

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 


Afmelden voor cookies 

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome).  

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.  


E-mailnotificaties 

Als klant van 4CEE bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. 4CEE stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. 4CEE stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates. 


E-mail opt-in 

Als bezoeker van een website van de 4CEE ontvangt u alleen e-mail notificaties als u zich hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaald regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen. 


E-mail opt-out 

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “voorkeur beheren” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces worden verstuurd). Via deze link kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren en zich aan- of afmelden voor specifieke e-mail notificaties. 


Aanpassingen aan het privacybeleid 

4CEE heeft het recht om het privacybeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid van 4CEE te raadplegen. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze websites toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigerenIndien u dit wenst of op andere wijze wilt reageren op ons privacybeleiddan kunt u contact opnemen via contact@4cee.com.  

We vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.