Alert Engine

Ontvang automatisch notificaties van vooraf ingestelde events

Meer weten? Download de brochure.

Download brochure

 

Ongewone transacties, een boeking na kantoortijd of een doorgevoerde wijziging van het bankrekeningnummer van een crediteur? Allemaal gebeurtenissen in uw financiële systeem waar u graag tijdig van op de hoogte bent. En dan bij voorkeur op het moment dat deze plaatsvinden. Zo kunt u waar nodig actie ondernemen.

Speciaal hiervoor hebben wij Diesis Alert Engine ontwikkeld als universele oplossing waarmee automatisch notificaties worden verzonden of systemen en/of bestanden worden gevoed. Dit naar aanleiding van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (events).

Hoe werkt het?

Door events te definiëren en hierop acties te configureren in de Diesis Alert Engine kunnen er direct of indirect berichten worden verstuurd.

De inhoud van de berichten en waarop wordt gecontroleerd is helemaal naar eigen wens in te vullen. Ook kunnen er vervolgacties worden gedefinieerd. Zo kunnen wanneer een event plaatsvindt een reeks van andere events indien nodig worden afgetrapt.

Verder kunnen meerdere opeenvolgende acties van verschillende event types worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een e-mail en het aanbieden van een transactie of stambestand aan een extern systeem via een API.

Wanneer uw systeem kan communiceren met een web-service dan is het aan te sluiten op de Alert Engine.

Download brochure

Alert Engine

Voorbeelden uit de praktijk

Alert Engine voorbeelden

Financiële boekingen buiten kantooruren

 

Wanneer er financiële boekingen buiten kantooruren worden gemaakt, wordt eens per week een mail gestuurd naar het hoofd financiën met hierin om welke boekingen het gaat, wie de boekingen heeft gemaakt en hoe laat.

Alert Engine voorbeelden

Logging IP adres


Wordt in de logging van de firewall een IP adres gedetecteerd dat op de zwarte lijst staat, dan wordt direct een mail gestuurd naar CIO, CRO en de CISO met de details over het tijdstip van de gebeurtenis en welk IP adres er gedetecteerd is.

Alert Engine voorbeelden

Wijzigingen rapporteren en loggen


Wanneer bijvoorbeeld een bankrekeningnummer van een crediteur wordt gewijzigd dan wordt het originele en het nieuwe bankrekeningnummer direct in een e-mail verzameld en verstuurd naar het Hoofd Financiën. Tegelijkertijd wordt een logtabel gevuld met deze informatie.

Direct op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in uw financiële systeem. Zo kunt u tijdig actie ondernemen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Alert Engine en de  toepasbaarheid binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of demo.

Plan een adviesgesprek in

Alert Engine