Contract Management

Altijd de juiste gegevens voor iedereen beschikbaar.

Inzicht in en controle over alle vastgelegde afspraken en contracten met contractmanagement software.

Een contract is de basis van het Order to Cash proces. Het omvat afspraken over prijsstelling, de facturatie frequentie, betalingsvoorwaarden en -termijnen, maar ook eventuele kickback fees of andere commerciële afspraken met financiële gevolgen. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen in het Order to Cash proces met dezelfde, juiste gegevens werken.

De verkoopafdeling is vaak betrokken bij het contracteren, waardoor de financiële afdeling pas achteraf een inzicht krijgt in het contract en de financiële afspraken hierin.

Om vervelende gevolgen, zoals bijvoorbeeld (te) late betalingen, te voorkomen is het aan te raden om dit proces goed in te richten. Dit kan door vooraf de juiste vragen te stellen, maar ook door het proces te digitaliseren of zelfs te automatiseren.

Door een contract management systeem in te zetten, werkt iedereen in de organisatie vanuit 'één waarheid', het contract. Door dit goed in te richten leg je alles gedegen vast én verbeter je gelijk het Order to Cash proces.

Door het centraal administreren van contracten en orders houdt u goed overzicht, creëert u inzicht en verkrijgt u controle over het proces.

Inzicht in en controle over alle vastgelegde afspraken en contracten

Binnen het O2C proces maakt u afspraken en sluit u orders. De afspraken en contracten die u maakt met uw klanten kunt u eenvoudig vastleggen met behulp van onze software. Onze contractmanagement software helpt u om, gedurende de looptijd, eenvoudig en effectief al uw contracten te beheren en bewaken. 

Naast het in de gaten houden wanneer een contract verloopt, is het terugvinden van contracten vaak een hele klus. Heb je het uitgeprint en in een map gestopt, ergens op je pc bewaard of aan een collega gegeven om te beheren? In een tijd waarin digitalisering de norm is, kan ook het beheren van uw contracten niet ontbreken.

De voordelen van contract management software 

Het automatiseren van uw contract management met de software van Diesis biedt u verschillende voordelen. 

  • Reductie van financiële risico's: Door het automatiseren van het proces en hierdoor het minimaliseren van fouten, reduceert u de financiële risico's.
  • Centrale opslag: Nooit meer te laat betalen omdat afspraken niet duidelijk of inzichtelijk zijn. Doordat alle contracten op 1 vaste plek opgeslagen en beheert worden, werkt iedereen altijd vanuit de juiste gegevens.
  • Snelheid van handelen en inzicht in gegevens: Direct oproepen van contracten behorende bij een bepaalde klant of verkoopcontract.
  • Geautomatiseerde notificaties: Met onze software kunt u geautomatiseerde notificaties instellen, waardoor een contract nooit meer automatisch verlengt wordt.
  • Compliancy: Door het vaststellen en vastleggen van rollen en rechten is precies duidelijk wie waarin inzage heeft. Zo zien de medewerkers alleen die contracten die voor hen van belang zijn. Dit maakt het werken efficiënter en veiliger en er worden minder fouten gemaakt.
  • Compleet digitaal dossier: Alle documenten behorende bij een specifiek contract (bijv. NDA's, SLA's, e.d.) kunnen overzichtelijk bij elkaar worden opgeslagen, waardoor u een compleet contractdossier heeft.

In de video hiernaast krijgt u een kleine sneek preview van de mogelijkheden van onze software. Meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan:

Plan een adviesgesprek in