4 min read

Welke financiële KPI's zijn het meest relevant voor mijn debiteurenadministratie?

Welke financiële KPI's zijn het meest relevant voor mijn debiteurenadministratie?

Een effectieve debiteurenadministratie is zeer belangrijk voor het financiële succes van een bedrijf, ongeacht de grootte of branche. Een slechte debiteurenadministratie kan immers leiden tot cashflowproblemen en soms zelfs faillissementen. Het is daarom essentieel dat bedrijven hun debiteurenadministratie zorgvuldig beheren en monitoren. Maar hoe zorg je voor een effectieve debiteurenadministratie? Hierbij is het monitoren van financiële KPI’s middels inzichtelijke rapportages van cruciaal belang.


Financiële KPI’s geven inzicht in de prestaties van de debiteurenadministratie en helpen bij het opstellen van strategieën om de cashflow te verbeteren en klantrelaties te onderhouden.

Het is belangrijk om consistent te zijn in het monitoren van de KPI's. Dit stelt je in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en bij te sturen voordat deze ernstige financiële gevolgen hebben. Het geeft je ook inzicht in de trends en patronen in het debiteurenproces, wat kan helpen bij het voorspellen van toekomstige prestaties en het nemen van proactieve maatregelen.

Kortom, het monitoren van KPI's is van cruciaal belang voor een effectieve debiteurenadministratie en het financiële succes van een bedrijf. Het is een constante en belangrijke taak waarbij consistentie een belangrijke rol speelt. In dit blog gaan we dieper in op de belangrijkste KPI's voor de debiteurenadministratie en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het financiële proces van een bedrijf.

💡LEES OOK: Liquiditeitspositie verbeteren met efficiënt debiteurenbeheer: zó doe je dat!

 

Wat zijn KPI's (Key Performance Indicators) voor de debiteurenadministratie?

Met KPI's, oftewel Key Performance Indicatoren, kun je de prestaties van je organisatie, team of afzonderlijke medewerkers meten. Ze maken de voortgang meetbaar en concreet. Een financiële KPI is een kwantificeerbare maatstaf die een bedrijf gebruikt om zijn financiële prestaties in de tijd te meten. Denk aan omzetgroei, winstgevendheid of liquiditeit. Het helpt bij het volgen van belangrijke doelstellingen en het nemen van data gestuurde beslissingen voor verbeterde financiële prestaties.

In het geval van debiteurenadministratie kunnen KPI's helpen bij het monitoren van het cashflowproces en het voorspellen van toekomstige prestaties.

Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste KPI's voor debiteurenadministratie:

  1. DSO (Days Sales Outstanding): DSO geeft het aantal dagen weer tussen de vervaldatum van de factuur en de betaling van de factuur. Een hogere DSO betekent dat het langer duurt voordat klanten betalen, wat kan leiden tot cashflowproblemen en een slechte financiële gezondheid van je bedrijf. Het is belangrijk om de DSO regelmatig te meten en te vergelijken met de sectorgemiddelden om te bepalen hoe goed je bedrijf presteert.

    💡LEESTIP: Cashflow verbeteren met Order to Cash (whitepaper)

  2. Ouderdomsanalyse debiteuren: De ouderdomsanalyse geeft voor iedere nog openstaande factuur (dus die nog niet betaald is) hoe lang deze open staat. Dit is vaak onderverdeeld in tijdsvakken als 1-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen, etc. De ouderdomsanalyse helpt bij het identificeren van klanten die traag zijn met betalen en kan helpen bij het opstellen van een strategie om deze klanten aan te pakken.

  3. Percentage achterstallige betalingen: Dit is het percentage facturen dat niet op tijd wordt betaald en dus achterstallig is. Een hoog percentage kan een indicatie zijn van een inefficiënte debiteurenadministratie of een slechte klantrelatie. Het is belangrijk om te weten welke facturen achterstallig zijn en hoe lang ze al openstaan, om tijdig actie te kunnen ondernemen.

  4. Klanttevredenheid: Hoewel het geen traditionele financiële KPI is, is klanttevredenheid belangrijk omdat het van invloed kan zijn op de betalingstermijn van klanten. Een tevreden klant zal eerder geneigd zijn om op tijd te betalen en een goede relatie te behouden met je bedrijf.

  5. Aantal en bedrag aan afgeboekte facturen: Het aantal/bedrag afgeboekte facturen geeft weer hoeveel facturen oninbaar zijn (geweest) en dus nooit meer betaald worden. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld een faillissement van een klant zijn.

Het meten en analyseren van deze KPI's kan op verschillende manieren. Bedrijven kunnen gebruik maken van geautomatiseerde systemen die deze cijfers automatisch bijhouden en rapporteren. Een andere optie is het handmatig bijhouden van deze KPI's en deze regelmatig te rapporteren aan het management.

Integratie van KPI's in de debiteurenadministratie

Nu we de belangrijkste financiële KPI's voor de debiteurenadministratie hebben besproken, is de volgende stap om te kijken naar hoe deze kunnen worden geïntegreerd in de debiteurenadministratie van je bedrijf en hoe ze kunnen worden gebruikt om de financiële prestaties te verbeteren.

  1. Efficiëntie en effectiviteit van de debiteurenadministratie verbeteren: Door het monitoren van financiële KPI's kan het management inzicht krijgen in de prestaties van de debiteurenadministratie. Dit helpt bij het identificeren van inefficiënties en het nemen van proactieve maatregelen om deze aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de betalingsvoorwaarden of het implementeren van een nieuw betalingsproces.

  2. Real-time inzicht in de prestaties van de afdeling: Door het meten van financiële KPI's te integreren in de debiteurenadministratie, kunnen bedrijven real-time inzicht krijgen in de prestaties van de afdeling. Dit kan helpen bij het nemen van de juiste (data gedreven) beslissingen en het bijsturen van de strategie in real-time. Een voorbeeld hiervan is het instellen van een automatische melding wanneer een klant te laat betaalt, zodat het management direct actie kan ondernemen.

  3. Verbeteren van de cashflow en winstgevendheid van het bedrijf: Door het monitoren van de financiële KPI's kan het management de cashflow en winstgevendheid van het bedrijf verbeteren. Het stelt je in staat om klanten met een hoog risico op wanbetaling te identificeren en een strategie te ontwikkelen om deze risico's te verminderen. Ook kan het management de betalingsvoorwaarden aanpassen om de cashflow te verbeteren.

Door KPI's te integreren in de debiteurenadministratie, kunnen bedrijven hun financiële prestaties verbeteren en de cashflow pro-actief beheren. Het is belangrijk dat het management de KPI's regelmatig analyseert en verkregen inzichten gebruikt om de debiteurenadministratie te verbeteren. Zo kan het bedrijf op een effectieve manier haar cashflow en winstgevendheid optimaliseren.

Conclusie

Een effectieve debiteurenadministratie is van cruciaal belang voor het financiële succes van elk bedrijf. Het monitoren van financiële KPI's is een belangrijke taak voor de financiële manager van een middelgroot of groot bedrijf om de prestaties van de debiteurenadministratie te meten en te verbeteren.

In dit blog hebben we besproken welke KPI's belangrijk zijn voor debiteurenadministratie, zoals DSO, aging van de debiteuren, percentage achterstallige betalingen en klanttevredenheid. Vervolgens hebben we gekeken naar hoe deze financiële KPI's geïntegreerd kunnen worden in de debiteurenadministratie van een bedrijf om de efficiëntie en effectiviteit van de afdeling te verbeteren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het monitoren van KPI's cruciaal is voor de financieel manager van een middelgroot of groot bedrijf. Het geeft inzicht in de prestaties van de debiteurenadministratie en kan helpen bij het nemen van proactieve maatregelen om de cashflow en winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren.

Daarom is het van belang om de financiële KPI's te integreren in de debiteurenadministratie van je bedrijf om zo de financiële prestaties te verbeteren. Dit kan worden gedaan door geautomatiseerde systemen te gebruiken of door handmatig de KPI's bij te houden. Door dit regelmatig te doen en de resultaten te analyseren, kan het bedrijf proactief actie ondernemen om de debiteurenadministratie te optimaliseren en daarmee het financiële succes van het bedrijf te waarborgen.


Vijf belangrijke FAQ's

Efficiënt e-mailbeheer: ontdek de mogelijkheden van automatisering

3 min read

Efficiënt e-mailbeheer: ontdek de mogelijkheden van automatisering

E-mail is een onmisbaar onderdeel van ons professionele leven geworden, ideaal voor het afhandelen van werkgerelateerde communicatie. Tegelijkertijd...

Lees verder
E-facturatie wordt de norm: ben jij er klaar voor?

4 min read

E-facturatie wordt de norm: ben jij er klaar voor?

In België en Duitsland is besloten om elektronische facturatie voor zakelijke transacties verplicht te stellen. Hiermee volgen zij het voorbeeld van ...

Lees verder
Faillissementen stijgen flink in 2024: de impact op het kredietrisico

5 min read

Faillissementen stijgen flink in 2024: de impact op het kredietrisico

In het eerste kwartaal van 2024 zijn ruim 46 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers...

Lees verder